Skład Zespołu Kadry Kształcącej

- phm. Ewa Arciuszkiewicz - Przewodnicząca
- hm. Alicja Szyszkiewicz
- phm. Edyta Korzeniewska
- hm. Stanisława Korzeniewska