Ogólne informacje dotyczące organizacji biwaków

1. Potrzebne dokumenty:

- uzupełniony załącznik nr 2 do Rozporządzenia (formularz zgłoszenia) - na 21 dni przed wypoczynkiem,
- karta uczestnika - taka sama jak przy obozach (umieszczona we wzorach dokumentów)
- kadra musi spełniać wymagania rozporządzenia
- karta biwaku, program, lista uczestników, polisa ubezpieczeniowa (do zatwierdzenia biwaku w hufcu)

2. Aby zatwierdzić biwak w Komendzie Hufca należy przedłożyć następujące dokumenty:
- nr zgłoszenia do Kuratorium Oświaty
- karta biwaku
- druk ubezpieczenia
- lista uczestników wraz z kadrą
- program biwaku z celami i ramowym planem dnia
- lista wpłat uczestników
- plan finansowy biwaku
- jadłospis

dodatkowo uczestnicy powinni mieć wypełnione przez rodziców/opiekunów karty kwalifikacyjne wraz z pozwoleniem wyjazdu na biwak

Po zebraniu pieniążków w drużynie, pieniądze należy wpłacić do Komendy Hufca a następnie pobrać zaliczkę na biwak.

3. Po zakończeniu biwaku w ciągu 2 tygodni należy rozliczyć zaliczkę pobraną na biwak wraz z całą dokumentacją źródłową (fakturami, rachunkami, książką finansową itp).

Faktury trzeba brać na następujące dane:

ZHP Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok

NIP: 542-021-16-63Patrz także: