Skład Komendy Hufca

phm. Dariusz Kośko - Komendant Hufca

phm. Ewa Arciuszkiewicz - skarbnik

ks. hm. Zbigniew Niemyjski - z-ca komendanta

phm. Agnieszka Kośko - członek ds. promocji i wizerunku oraz kontaktu zewnętrznego

phm. Barbara Andrejuk- członek ds. uroczystości i kontaktu zewnętrznego